Dodanie niestandardowych pól do produktu WooCoomerce

Zagadnienie dotyczy innego podejścia niż przy poprzednim wpisie. Poprzednio dla produktów prostych i produktów z wariantami wyliczana była cena za 1m2 na podstawie wymiarów produktu po czym wyświetlana na karcie produktu. Tym razem dodamy dodatkowe pola od strony zaplecza, tj. cenę (pole input) oraz jednostkę (pole wyboru select). Trudność polega na tym, że w zależności od tego czy produkt jest prosty czy z wariantami, ceny wyświetlane są w różnych miejscach w tabeli produktu, dlatego użyte zostaną zupełnie inne hooki.

More