Dodawanie kilku produktów jednocześnie do koszyka

Woocommerce pozwala na wygenerowanie linka do strony kasy koszyka, który automatycznie dodaje produkt do koszyka. Działa to niestety tylko dla jednego produktu. Możemy utworzyć przykładowe łącze:

$product_id = 10;
$url = esc_url_raw( add_query_arg( 'add-to-cart', $product_id, wc_get_checkout_url() ) );

Niestety nie ma prostego sposobu by w ten sposób dodać kilka produktów.
Poniższy kod pozwoli za pomocą jednego linka dodać kilka identyfikatorów produktów oddzielonych przecinkami:

More