Jak wstawić kod HTML lub shortcode w opisach kategorii produktów

Czasami zachodzi potrzeba użycia bardziej rozbudowanego kodu w opisie kategorii produktów lub użycia shortcode. Niestety domyślne ustawienia nie pozwalają na to. Musimy wtedy użyć drobnej modyfikacji.

Oto sposób na dodanie obsługi shortcode’ów i HTML do opisów kategorii produktów w WooCommerce:

  1. Otwórz plik functions.php w aktywnym motywie: W panelu administracyjnym WordPress przejdź do „Wygląd” > „Edytor motywów”. Z lewej strony znajdź i otwórz plik functions.php. Upewnij się, że robisz kopię zapasową swojej strony przed wprowadzaniem zmian w plikach motywu.
  2. Dodaj poniższy kod do pliku functions.php:
// Filtr, który pozwala na obsługę HTML w opisach kategorii produktów
function wc_allow_html_in_category_description( $taxonomy ) {
 if ( 'product_cat' === $taxonomy ) {
 remove_filter( 'pre_term_description', 'wp_filter_kses' );
 remove_filter( 'term_description', 'wp_kses_data' );
 }
}
add_action( 'init', 'wc_allow_html_in_category_description' );

// Filtr, który pozwala na obsługę shortcode'ów w opisach kategorii produktów
function wc_do_shortcode_in_category_description( $description, $term_id ) {
 if ( in_array( 'product_cat', get_term_by( 'id', $term_id, ARRAY_A, 'taxonomy' ) ) ) {
 return do_shortcode( $description );
 }
 return $description;
}
add_filter( 'term_description', 'wc_do_shortcode_in_category_description', 10, 2 );

Dzisiaj wyjątkowo instrukcja dla instalatorów wtyczek. Powyższe funkcjonalności włączy dla Was wtyczka WP Editor.

Aby umieścić shortcode lub kod HTML w opisie kategorii produktów w WooCommerce, wykonaj poniższe kroki:

  1. Zainstaluj i aktywuj wtyczkę „WP Editor”: WP Editor to wtyczka, która pozwoli na edycję kodu HTML i obsługę shortcode’ów w opisach kategorii produktów. Pobierz wtyczkę z oficjalnej strony WordPress.org lub zainstaluj ją bezpośrednio z panelu administratora WordPress.
  2. Dodaj lub edytuj kategorię produktu: Po aktywacji wtyczki „WP Editor”, przejdź do panelu administracyjnego WordPress, a następnie kliknij na „Produkty” > „Kategorie”. Możesz dodać nową kategorię produktów lub wybrać istniejącą kategorię do edycji.
  3. Wstaw kod HTML lub shortcode: W polu opisu kategorii zobaczysz teraz edytor WP Editor. Możesz użyć edytora tekstowego (zakładka „Text”) do wklejenia kodu HTML lub shortcode’u. Jeśli używasz edytora wizualnego (zakładka „Visual”), użyj przycisku „</>” („Wstaw kod HTML”) w pasku narzędzi, aby wkleić kod HTML.
  4. Zapisz zmiany: Po wstawieniu kodu HTML lub shortcode’u kliknij przycisk „Dodaj nową kategorię” lub „Aktualizuj”, aby zapisać zmiany.

Teraz, gdy wyświetlasz stronę kategorii produktów na swojej witrynie, kod HTML lub shortcode zostanie prawidłowo wyświetlony i przetworzony. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie shortcode’y mogą działać poprawnie w opisie kategorii, a niektóre mogą wymagać dodatkowej konfiguracji lub modyfikacji kodu źródłowego.