Woocommerce – custom product data tabs

Kolejny raz spotkałem się z potrzebą stworzenia możliwości dodania dodatkowych pól do produktu. Takie pole można później wyświetlić w dodatkowej zakładce (tabs) na stronie produktu. Najczęściej spotykanym przypadkiem jest konieczność dodania np. tabeli rozmiarów w sklepie odzieżowym. Lub jak ostatnio tabeli z właściwościami technicznymi dla sklepu z piecami centralnego ogrzewania.

More